Onze visie op strategieontwikkeling.

Het is nu belangrijk om te leren af te stemmen en reageren op wat NU aan het ontstaan is.

Wie strategie ontwikkelt op wat NU aan het ontstaan is, heeft een vitale strategie in plaats van een plan met te weinig veranderpotentieel.

Dat er meer complexiteit en dus minder duidelijkheid is, wil niet zeggen dat het nergens heengaat. De kunst is te ontdekken wat zich aandient en daar op in te spelen. Alleen zó blijf je relevant. 

Ons specialisme is om wat NU aan het ontstaan is in kaart te brengen en hier strategie op te helpen ontwikkelen.

Om betere beslissingen te maken moet je beter kijken wat er speelt.

Uitgerekend nu er veel op het spel staat en de druk hoog is om het juiste te doen, is het veel minder helder wát dan het juiste is. Om dat te ontdekken is echt goed en voorbij de eigen werkelijkheid in beeld hebben wat er speelt een kritieke succesfactor. Want pas dan kun je beslissingen nemen die er toe doen.

Rijkere methodes, rijker resultaat.

Bij strategieontwikkeling denken we al snel aan vergaderen, discussiëren, volgeschreven flipovers en lange documenten. Die vaak minder effect hebben dan we zouden willen, omdat het een puur mentale exercitie is, die lang niet alle intell en inzichten uit mensen en systemen haalt die er in aanwezig zijn. Laat staan dat deze aanpak het probleemoplossend potentieel in mensen en directies echt aanspreekt.


Daarom gebruiken wij activerende, vaak hands-on methodes, die aantoonbaar tot betere probleemvinding, inzichten en ideeën leidt.  Dit resulteert ook in meer betrokkenheid, meer echte meningen en gevoel, meer duidelijkheid en een beter proces. 

Wij noemen onze aanpak strategische creativiteit

Iteratieve strategieontwikkeling leidt tot een vitale strategie.

Door onze aanpak wordt sneller en beter duidelijk wat er aan de hand is en waar het potentieel zit. 

Wat in deze tijd werkt, is een continu herhalend proces, waarin steeds goed gekeken wordt wat er speelt, wat aan het ontstaan is, welke beslissingen dan een goed idee zijn en waarom, en vervolgens acties bepalen die dit concreet maken. Je kunt dit zien als een continu probleemoplossend en potentieel opsporende blauwdruk

Alleen zo blijf je een werkelijk responsieve – en dus een continu lerende – organisatie die vooruitgang kan boeken.

Op deze visie hebben we onze aanpak Strategic Flow ontwikkeld.