Wij zijn Erwin Elling en Annedien Hoen.

Wij helpen directies om adequaat te reageren op snelle ontwikkelingen.

Snelle ontwikkelingen die bestaande strategische plannen snel verouderen zijn voor veel directies een echt hoofdpijndossier. Het is duidelijk dat er iets anders nodig is, maar wát blijkt een lastig vraagstuk.

Onze aanpak zorgt voor echte tractie in een context met veel bewegende delen. Ons vermogen om scherpe analyse met een creatief proces te combineren maakt dat jullie sneller en met méér energie en enthousiasme strategisch nadenken over jullie uitdagingen.

Wij zien strategieontwikkeling als een manier om tot nieuwe inzichten te komen en een beweging in gang te zetten in een bepaalde richting, terwijl je continu leert en bijstuurt.

En dus niet als manier om tot een in steen gebeiteld plan te komen of om koste wat kost een vooraf bepaald beeld te realiseren. Want dat werkt in deze tijd niet meer.

Strategic Flow – onze snelle, iteratieve strategische cyclus – maakt het mogelijk om continu te reageren op ontwikkelingen.

Strategic Flow: onze methode om continu strategisch om te gaan met verandering.
©  Strategic Flow: Annedien Hoen en Erwin Elling
Strategische puzzels

We worden enthousiast van uitdagende strategische puzzels en daar overzicht, inzicht en richting in brengen. Met onze houding, visie, ervaring en aanpak deproblematiseren we problemen.

Waar het stroomt

We hebben een goed gevoel voor waar het stroomt en waar niet – en waarom wel of niet. Wij kunnen hier nauwkeurig woorden aan geven en samen met onze klant de oplossing formuleren. 

Analyse & artisticiteit

We combineren analytische vermogens met artisticiteit; we hebben verstand van business, maar ook van intensieve creatieve processen. We behalen hierdoor veel rijkere resultaten en is er meer betrokkenheid. We werken met hoofd, hart en handen.

Wat levert met ons werken op?

Wij bieden een grondige analytische én hands-on aanpak die echt doorvoelde inzichten oplevert. Vervolgens kan hier sneller en met meer zelfvertrouwen op geacteerd worden.

➔ Je hoeft minder tijd te steken in vergaderen en discussie. Jullie komen sneller tot een door allen gedragen beeld komt van wat de koers zou kunnen of moeten zijn.

➔ Het wendbaar bewegen door complexiteit wordt mogelijk, dankzij het Strategic Flow proces

➔ We zijn niet getrouwd met één methode of gedachtengoed. We kunnen daardoor in het proces snel inzetten wat in die fase en met dat bepaalde doel, werkt. 

Je kunt onze gezamenlijke processen en sessies beschouwen als een tijdelijke microkosmos van de organisatie en diens context. Daardoor ben je sneller en beter in staat kansen en bedreigingen te identificeren en bij te sturen. 

We hebben net zo veel oog voor mensen en hun innerlijke én onderlinge processen, als voor de inhoud
Veranderen en vernieuwen zorgt altijd voor dynamiek, waar we zorgvuldig en voortvarend mee omgaan.

Wat mogen onze klanten van ons verwachten?

Jullie krijgen van ons diepgaand commitment aan jullie proces, de mensen én het resultaat. Dat doen we met daadkracht, scherpte en wijsheid.

Het is onze missie om directies met meer strategische creativiteit te laten functioneren. 

We streven altijd naar congruentie op alle niveaus.

We strategiseren én sensen alles wat zich voordoet in het proces, ten dienste van een zo goed mogelijke uitkomst. 

We helpen jullie om tegen de stroom van de status quo in te zwemmen.

We gaan zorgvuldig om met in het proces opkomende issues.

We vatten uitkomsten en resultaten overzichtelijk, helder, inspirerend én activerend samen in bruikbare verslagen en presentaties.

We vinden het belangrijk dat we ook plezier maken met elkaar. We maken het graag lichter en leuker!

Wat verwachten we van onze klanten?

Het lef om te dansen.

We gaan – bij wijze van spreken – met elkaar dansen. Samen een weg vinden in de uitdaging, op elkaars tenen staan, prachtige zwieren maken die een lach op onze gezichten brengt, steeds de gedeelde verantwoordelijkheid juist beleggen, struikelen omdat we elkaar toch nog niet helemaal goed begrepen, keihard werken om tot de kern te komen en écht iets voor elkaar te krijgen, soms onzeker zijn omdat we om ergens te komen iets moeten doen wat we nog niet eerder hebben gedaan – maar ook: enorm genieten van het avontuur en wat we onderweg allemaal ontdekken en leren.

Vertrouwen in het proces.

Wij beschouwen strategisch denken niet als een lineair stappenplan, maar als een weg vol bochten, hobbels en waardevolle ontdekkingen.

Door onze jarenlange ervaring met het ontwerpen en begeleiden van processen kunnen wij de spanningsboog, die uiteindelijk tot resultaat leidt, goed blijven zien én vasthouden. Ook als er onrust ontstaat in een bepaalde fase van het proces, wanneer de lastige kanten van iets zich aandienen, of als het nog niet helemaal duidelijk is waar iets toe leidt. 

We begrijpen dat vertrouwen moet groeien, maar vragen wel van onze klanten om in te tekenen op een (gestructureerd) avontuur dat iets van ons allemaal gaat vragen, om tot een goed resultaat te kunnen leiden. 


Organisaties die al met ons werkten:

Wil je ook werk maken van strategieontwikkeling op een manier die past bij de huidige tijd?